Фейсбук реклама за начинаещи

ПАКЕТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПАКЕТ: МАРКЕТИНГ
Колекция от 12 обучения
ПАКЕТ: СОЦИАЛНИ МЕДИИ
Колекция от 3 обучения
ПАКЕТ: FACEBOOK
Колекция от 2 обучения
ПАКЕТ: РЕКЛАМА
2 обучения на видео запис